ETIM International och buildingSMART International tecknar avsiktsförklaring

ETIM International och buildingSMART International har tecknat en avsiktsförklaring för att stärka samverkan av öppna standarder genom hela värdekedjan inom byggnation och infrastruktur och skapa förutsättningar för en bredare tillgång till digital produktinformation.

Bilagor