ETIM on-line verktyg

ETIM International publicerar ETIM versionerna on-line där man har åtkomst till aktuell information om aktuella klasser, vilka egenskaper som ingår i en klass, vilka värden som kan sättas på en egenskap samt i vilka enheter ett värde är uttryck i.

ETIM_CMT

ETIM CMT (classification management tool) visar det kompletta innehållet i ETIM. Här ser man även gamla uppgifter som inte längre används i aktuell version och nya uppgifter som är planerade för kommande versioner. Denna sida används av de som aktivt arbetar med att utveckla ETIM. Innehållet är publikt men för att kunna kommentera och föreslå förändringar krävs inloggningsuppgifter.

ETIM modellen är gemensam för alla länder och kan visas på flera olika språk. Val av språk görs genom att klicka på flaggorna högst upp i högra hörnet på webbsidan. Fritextsökning efter en klass kan göras i sökrutan uppe till vänster och tillgängliga klasser visas allt eftersom texten skrivs in.

Vid val av en klass visas alla egenskaper och dess värden i en tabell.

Klicka här för att komma till ETIM CMT.

För en snabbgenomgång av funktionerna i ETIM CMT finns en utbildningsfilm framtagen.