ETIM:s bakgrund

ETIM är ett system för att klassificera artiklar och få en enhetlig beskrivning av produktegenskaperna. Det hela startade i Holland på 80-talet där installatörerna hade problem med att hitta produkter. De utarbetade en modell som visade sig så användbar att den även kunde exporteras och ETIM används idag i flera Europeiska länder.