ETIM Norge

Den norska översättningen av ETIM 6 är nu tillgänglig i ETIM-modellen (CMT). ETIM finns med detta översatt till 13 olika språk.

ETIM Norge lanserar också en ny ETIM site gemensam för bygg, el och VVS – etim-norge.no