Badkar, dusch, porslin, disk

ETIM_VVS_tvättställArbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet brunnar och vattenlås.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

Bengt Lindström, Onninen
Virpi Millbert, Dahl
Sven-Olov Dahlgren, Gustavsberg
Magnus Johansson, Ifö Sanitär AB

Marcus Stenvall, VVS Information Data
Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

WC-stolar, diskbänkar, tvällställ, badkar, spolcisterner, fixturer, duschväggar, duschkabiner etc.

Slutförda aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete