Pumpar

ETIM_VVS_pumparArbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet pumpar.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

Göran Svendberg, Solar
Ida Axelsson, Dahl
Marcus Sjösten, WILO Nordic
Roger Widnersson, Xylem
Madelen Hellstadius, Grundfos
Lars-Olof Johansson, Grundfos

Marcus Stenvall, VVS Information Data
Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Tryckhållningskärl, pumpstyrsystem, fekaliepumpar, cirkulationspumpar, blockpumpar, brunnhålspumpar, centrifugalpumpar etc.

Slutförda aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete