VA

Arbetsgruppen för VA spänner över ett stort produktområde där flertalet klasser också finns representerade i de övriga grupperna. Gruppens uppgift är att ha en överblick så att VA-branschen behov finns tillgodosedda samt att definiera de produktområden (klasser) som inte täcks inom befintlig ETIM HVAC. Delar av sortimentet finns representerat inom ETIM bygg- och anläggning men hanteras på svenska marknaden av ETIM HVAC.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

Bengt Jacobsson, Ahlsell
Rickard Granath, Uponor
David Anderson, Aco Nordic
Ingemar Freiholtz, Pipelife
Stefan Karvonen, Meag

Marcus Stenvall, VVS Information Data
Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Produktsortiment VA.

Slutförda aktiviteter

  • Definierat produktklasser och egenskaper som tidigare saknades inom området VA
  • Översyn av krav samt kontroll mot befintliga klasser inom övriga grupper
  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete