Tekniska beskrivningar

DatamodelBeskrivning ETIM datamodell – Engelska [2008]

En kort beskrivning av datamodellen för ETIM. I dokumentet beskrivs version 4.0. Modellen är densamma för aktuell version.

Ladda ned

 

 

 

GuidelineBMEcatGuideline för BMEcat version 2005 – Engelska [2012]

En utförlig beskrivning och rekommendation för att använda BMEcat för att distribuera produktdata.

Ladda ned