TC-möte Milano

Höstens möte i ETIM technical commitiee (TC) hölls i Milano den 25-26 oktober med METEL som värd. 20 deltagare från 18 länder deltog i mötet.

På agendan stod,

  • ETIM 7.0 – status, översättning och tidsplan
  • Kommunikationsverktyg (hur de olika landsorganisationerna samverkar inom ETIM International med gemensamma forum och projektverktyg)
  • ETIM UP – ett konverteringsverktyg för att uppgradera data mellan ETIM versioner riktat till tillverkare.
  • Samarbetsprojektet ETIM och buildingSMART Data Dictionary
  • ETIM BMEcat guideline version 4.0

Deltagare vid höstens möte i ETIM TC