Blandare och sanitetsarmaturer

ETIM_VVS_blandareArbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet blandare och sanitetsarmaturer.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

Patrik Jareman, Ahlsell
Bengt Lindström, Onninen
Helena Alvin, Dahl
Mattias Frost, Ostnor
Mattias Hermansson, V & B Gustavsberg

Marcus Stenvall, VVS Information Data
Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Tvättställsblandare, duschblandare, köksblandare, beröringsfria armaturer, tappkranar, omkastare, excenterkopplingar etc.

Slutförda aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete