ETIM Bygg – ett exempel

Enklaste sättet att beskriva ETIM är genom att ta del av ett exempel som visar alla de egenskaper som via standarden ETIM kan fungera som sökbegrepp, urvalskriterie mm. Vi har här valt produktklassen Trä. Genom att scrolla nedåt hittar du till vänster de olika egenskaperna och till höger alla förekommande beskrivningar.

Till exemplet
Observera att du kan byta språk i exemplet!