Generellt

RSK-tekniska rådet är den instans vi lutar oss mot för ETIM modellens generella frågor samt de delar som inte täcks av arbetsgruppernas arbete. Exempelvis hur man ska ange anslutningsdimension, gängstorlek eller hur termerna för olika typer av anslutningsmetoder ska vara, är frågor som med fördel hanteras generellt för hela modellen.

RSK-tekniska rådet är en befintlig arbetsgrupp som har till uppgift att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen och deltar i frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Läs mer här.

Vägledningsdokument

  • Anslutningsdimension (kommer inom kort)