Allmän information

Byggmaterialhandeln  i Sverige har valt att satsa på standarden ETIM för att utveckla artikelinformationen till användning av egenskaper i stället för det mer traditionella bruket av benämningar.

Vi ser många fördelar med användandet av egenskaper. För vårt sortimentsområde trävaror har vi därför sedan tidigare utvecklat en lösning som bygger just på egenskaper. Se www.vilmabas.se.

Genom vårt engagemang i ETIM slipper vi egenutvecklade lösningar och får istället en standard att hålla oss till vilket säkerställer en effektiv utveckling framåt.

Finfo  har fått branschens uppdrag att samla in nödvändig information kopplad till artiklarna