Blandare och sanitetsarmaturer

Arbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet blandare och sanitetsarmaturer.

etim vvs blandareArbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

 • Patrik Jareman, Ahlsell
 • Bengt Lindström, Onninen
 • Helena Alvin, Dahl
 • Mattias Frost, Ostnor
 • Mattias Hermansson, V & B Gustavsberg
 • Marcus Stenvall, VVS Information Data
 • Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Tvättställsblandare, duschblandare, köksblandare, beröringsfria armaturer, tappkranar, omkastare, excenterkopplingar etc.

Slutförda aktiviteter

 • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
 • Synonymer för befintliga klasser
 • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

 • Löpande förändringsarbete