ETIM:s bakgrund

Historien börjar 1991, då den holländska föreningen för elinstallatörer initierade ETIM-projektet. Vid den tiden utvecklades ETIM som en allmän informationsmodell för att stödja (digitala) affärsprocesser för installationsföretag.

Eftersom enhetlig kommunikation av produktdata genom alla affärsprocesser och hela leveranskedjan ansågs avgörande, kretsade modellen snart om produktklassificering för tekniska produkter. När vi pratar om ETIM idag är det just den här produktklassificeringsmodellen vi refererar till.

Grossister följde snart efter och gick med i ETIM-projektet. Det formella deltagandet och stödet från tillverkarna tog lite längre tid, men 2006 ingick hela leveranskedjan. HVAC och sanitetssektorn i Nederländerna började arbeta med ETIM 1998, följt av varvsindustrin 2009 och den allmänna byggsektorn 2014.

Modell visade sig så användbar att den även kunde exporteras. 1999 skedde den första internationella expansionen genom ETIM Tyskland. När det blev klart 2005 att den dåvarande versionen ETIM version 3.0 verkligen skulle kunna stödja ett friktionsfritt produktutbyte mellan olika länder sökte man efter ytterligare internationell expansion. Det ledde till en informell ”intressegemenskap” 2006, där sex medlemmar förenades, däribland Sverige. Bara två år senare grundade samma medlemmar den internationella föreningen ETIM International.

År 2019 välkomnades den 21: a medlemsorganisationen och organisationen omfattar nu förutom länder i Europa också USA/Kanada och Ryssland.