ETIM VVS

ETIM VVS i Sverige omfattar värme, sanitet, vatten och avlopp och omfattar över ca 800 olika produktklasser med fler än 6000 olika egenskaper. Delar av sortimentet är lika mellan el, bygg och VVS och där sker ett samarbete för underhåll av modellen mellan de olika segmenten, området verktyg är ett exempel.

Arbetet med att underhålla och utveckla ETIM VVS i Sverige bedrivs i arbetsgrupper där representanter från tillverkar- och handelssidan deltar. Sedan december 2015 har branschen på nytt samlat ställt sig bakom ETIM som ett sätt att beskriva produkternas egenskaper och flertalet av arbetsgrupperna startades upp under 2016.

ETIM produktegenskaper används i branschens gemensamma produktdatabas RSK-databasen (www.rskdatabasen.se) och av de ledande VVS-grossisterna.