Vanliga frågor och svar

Varför införs ETIM?

Antalet produkter och leverantörer ökar, och därmed växer mängden information som vi behöver hantera. Med ett standardiserat format och struktur för produktdata kan vi sköta informationsutbytet på ett mer effektivt sätt. Våra kunder förväntar sig enkla hjälpmedel för val av produkter till en specifik applikation, och att de produkterna är korrekt beskrivna med uppdaterade produktdata.

Vilka berörs?

Förändringsprocesserna kring införandet berör primärt grossister och leverantörer. Alla artiklar ska klassificeras i ETIM-systemet med sina produktegenskaper, så det är ett stort engångsarbete som måste göras. Leverantörer med huvudmän i Tyskland och Holland kan säkert använda en hel del material som tagits fram där.

Ska E-numren behållas?

Ja, E-numren behövs även i framtiden för att identifiera produkt och leverantör. ETIM är ett system för klassificering av produkter.

Hur ska en mindre leverantör klara av arbetet med att klassificera artiklar enligt detta system? Vad finns det för hjälp?

Vi arbetar på att ta fram ett enkelt verktyg som ska fungera som ett beslutsstöd vid klassningsarbetet. Verkyget ska vara anpassat till SEGEL-applikationen som används i dag av ett flertal leverantörer. Verktyget ska vara billigt och så enkelt att använda att det ska kunna användas även om man inte är dataspecialist.

Har SEG diskuterat att införa ett standardiserat format för dataöverföringen?

Vi rekommenderar en standard som heter BMEcat; ett XML-baserat filformat framtaget i Tyskland. Standarden är väldokumenterad och beprövad.

Som leverantör är vi oroade över ETIM. Vi menar att prisjämförelser blir lättare att göra och att våra unika mervärden för produkterna inte kommer fram.

Prisjämförelserna görs redan i dag. Vi tror att ETIM kommer att göra jämförelserna mer rättvisande eftersom man mycket mer noggrannt kan specificera de egenskaper som man är ute efter. Idag är risken stor att man jämför produkter som inte är likvärdiga.