ETIM, en internationell egenskapsmodell för tekniska produkter

ETIM utvecklar och upprätthåller en enhetlig produktklassificering för tekniska produkter. För varje produktkategori definieras de viktigaste tekniska funktionerna för att identifiera produkten och hitta produkter med rätt tekniska värden.

Den standardiserade produktinformationsstrukturen möjliggör också exakt och otvetydig överföring av produktinformation mellan olika applikationer, vilket förbättrar kvaliteten på produktinformationen och underlättar överföringen av produktinformation genom hela leveranskedjan.

ETIM Sverige ansvarar för den svenska översättningen och utvecklar modellen efter svenska marknadens behov. Parterna är organisationer som representerar och har som ändamål att främja sina medlemmar vilka utgörs av grossister, handlare och leverantörer inom intresseområdena el, VVS och byggmaterial i Sverige.

Nyheter