Tekniska beskrivningar

pdf ikon etim-international-guidelines-v2-2019.pdf

Detta dokument syftar till att ge en kort ram för att ge formella riktlinjer för organisationen samt för innehållshantering och kvalitetskrav för klassificeringsarbetet, för att säkerställa en enhetlig tillämpning.

 

zip ikon ETIMIXF-2.0-format-V-2018-11.zip

Beskrivning av det internationella standardutgivningsformatet för ETIM-klassificeringen. ETIM IXF-formatet är flerspråkigt, så det kan innehålla flera språkversioner av ETIM-modellen i en fil.

 

zip ikon ETIM-7.0-ALL-SECTORS-IXF-METRIC-EINL-2017-09-01.zip

ETIM 7.0. Alla befintliga klasser (alla sektorer) i standard ETIM IXF (XML) -format, som metrisk version utan extra imperialistiska enheter, i ETIM engelska version (kod = ’EN’).

 

zip ikon ETIM-BMEcat-Guideline-V3-1-2015-11-25.zip

BMEcat® är ett överföringsformat av kataloginformation i XML-format. För att säkerställa internationell enhetlighet ger ETIM International ut riktlinjer, så kallade ETIM BMEcat Guidelines. Denna avser version 3.1.

 

zip ikon ETIM-BMEcat-guideline-v4.0.2-2019-05-01.zip

BMEcat® är ett överföringsformat av kataloginformation i XML-format. För att säkerställa internationell enhetlighet ger ETIM International ut riktlinjer, så kallade ETIM BMEcat Guidelines. Denna avser version 4.0.