ETIM BYGG

ETIM Bygg är en del av den svenska ETIM organisationen sedan 2016 och arbetet med översättning pågår för fullt.

Huvudman för arbetet med ETIM Bygg, är branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Det praktiska arbetet med översättning och implementering i branschen utförs till stora delar av Logiq Sweden AB och deras artikeldatabas Finfo.

ETIM Bygg blir också en del av branschens regelverk för artikelhantering, Vilma. Därigenom säkerställs transparens i artikelflödet från leverantör/tillverkare via återförsäljare och till slutkund.