Referensgrupper

Arbetet med att underhålla och utveckla ETIM VVS i Sverige bedrivs i arbetsgrupper där representanter från tillverkar- och handelssidan deltar.

Syftet med arbetet i referensgrupperna är att förankra och säkra upp modellen för den svenska marknadens behov. Ett stort initialt arbete är att få termer och uttryck att motsvara det som vi i branschen använder så att missförstånd undviks och att presentationen blir professionell. Dessutom är en löpande viktig uppgift att definiera svenska krav på utveckling av modellen, både nu och framöver, då produktutveckling sker hela tiden.

De egenskaper som definieras ska vara relevanta för en köpare av produkten och naturligtvis produktslaget i sig. Ambitionen är guida en köpare till rätt produkt, inte att göra ett komplett tekniskt produktblad ner i minsta detalj.

Arbetsgrupper VVS,

Ett nordiskt samarbete finns också mellan branschorganisationerna för att underlätta arbetet i arbetsgrupperna där samtal förs kontinuerligt.

Synpunkter och frågor kan lämnas genom e-post till info@etim.se.