Arbetsgrupp Kabel

Arbetsgruppen för kabel ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt att definiera tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet kabel.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen hanterar ändringsbegäran för nya eller befintliga klasser och egenskaper för den svenska marknaden och är också remissinstans för alla förändringsförslag som berör området kabel.

Deltagare i arbetsgruppen

  • Larry Felixson, Nexans – lead
  • Joakim Holm, NKT
  • Jens Samuelsson, Hexatronic
  • Marcus Johansson, Elektroskandia
  • Carl-Johan Rentner, Prysmian Group
  • Christer Nordemo, Branschkonsult

Pågående aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av tillbehör till kablar