Pumpar

ETIM VVS pumparArbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

 • Göran Svendberg, Solar
 • Ida Axelsson, Dahl
 • Marcus Sjösten, WILO Nordic
 • Roger Widnersson, Xylem
 • Madelen Hellstadius, Grundfos
 • Lars-Olof Johansson, Grundfos
 • Marcus Stenvall, VVS Information Data
 • Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Tryckhållningskärl, pumpstyrsystem, fekaliepumpar, cirkulationspumpar, blockpumpar, brunnhålspumpar, centrifugalpumpar etc.

Slutförda aktiviteter

 • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
 • Synonymer för befintliga klasser
 • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

 • Löpande förändringsarbete