Koncept

ETIM modellen är helt enkelt en logisk, otvetydig klassificering (taxonomi) av produkter i olika produktklasser (kategorier), med avsikten att alla inom branschen ska kunna kommunicera uppgifter utan missförstånd och där samma begrepp tolkas lika av alla parter.

ETIM modellen definierar de viktigaste tekniska egenskaperna hos varje produktklass för att beskriva en produkt och för att enkelt hitta de produkter man söker. Varje ETIM klass har också flera synonymer i de fall samma produkt uttrycks med olika begrepp för att underlätta exempelvis att söka efter produkter.

En enhetlig produktklassificering är inte i sig en slutprodukt. ETIM produktklassificeringen är inte heller ett program, produktdatabas, webbutik eller sökmotor. De är alla applikationer som kan använda ETIM modellen som grund för produktdata. ETIM modellen ger en struktur för standardiserade produktdata som du kan utbyta på ett enhetligt sätt via kommunikationsstandarder och som kan användas i en mängd olika applikationer.