ETIM Guidelines

ETIM International har tagit fram guidelines för arbetet med ETIM med avsikten att arbetet ska kunna bedrivas på liknande sätt inom respektive land och att principerna för att utveckla och driva ETIM vidare i en modell kan ske smidigast möjliga sätt. Dokumentet ger ett övergripande ramverk över ETIM-arbetet omfattande organisation, modell, överföringsformat ned till detaljerade rekommendationer för benämningar och principer för egenskapsuppbyggnad.

Etim-international-guidelines-v2-2019.pdf