ETIM on-line verktyg

ETIM CMT

CMT står för Classification Management Tool, ETIM internationals verktyg till den internationella flerspråkiga ETIM-mastermodellen. ETIM CMT är det verktyg som de som arbetar med modellen använder, exempelvis skriver förslag på förändringar och kommenterar förändringar som gjorts av andra. De flesta delar av ETIM CMT går att visa utan inloggning och det är här man kan se den senaste versionen, inkl kommande ändringar, av respektive klass.

Gå vidare till ETIM Classification Management Tool

ETIM Viewer

Klassificeringshanteringsverktyget ETIM CMT kan naturligtvis användas för att titta på modellen, men var främst utformat för underhåll och utveckling av modellen. Därför utvecklades också ETIM Viewer, en enkel webbplats optimerad för den som tittar. Ursprungligen en app, men nu en webbplats optimerad för mobil användning. Verktyget kan komma att utökas med nya smarta funktioner i framtiden. Redan idag finns koppling mot buildingSMART Data Dictionary.

Gå vidare till ETIM Viewer

Nedladdning av modellen

ETIM-modellen är fritt tillgängligt via ETIM International på engelska, tyska och nederländska. För andra språkversioner ansvar ETIM-organisation i respektive varje land.
Endast de officiella versionerna är tillgängliga för nedladdning via ETIM Internationals sida. Den senaste officiella versionen ETIM 7.0 lanserades den 1 september 2017.

Gå vidare till ETIM downloads

ETIM API

Förutom den nedladdningsbara fil som innehåller den kompletta ETIM-modellstrukturen erbjuder ETIM också webbtjänster för direkt åtkomst till modellen via ETIM API (Application Programming Interface). ETIM API finns idag med några bastjänster men uppdateras kontinuerligt. ETIM API-tjänsterna utvecklas i Swagger, ett ramverk för öppen källkod som hjälper utvecklare att designa, bygga och dokumentera REST-webbtjänster.

Gå vidare till ETIM API

ETIM BMEcat certification tool

ETIM erbjuder ett online-verktyg som validerar XML-filer mot ETIM BMEcat Guideline och ETIM-klassificeringen. När filen har validerats som felfri kan man ladda ner ett certifieringsdokument som kan bifogas filen som verifierar att filen uppfyller standarden. Certifieringsverktyget är gratis att använda men exklusivt tillgängligt för ETIM-medlemmar. Kontakta ETIM Sverige för mer information eller inloggningsuppgifter.

Gå vidare till ETIM BMEcat certification tool