Allmän information

ETIM VVS i Sverige omfattar värme, sanitet, vatten och avlopp och omfattar över 800 produktklasser med fler än 6000 olika egenskaper.

Arbetet med att underhålla, översätta och utveckla ETIM VVS i Sverige samordnas genom VVS Information Data med ägarorganisationerna Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd.

Arbetsgrupperna är indelade i följande grupper,

 • Rör, delar
 • Tät & montage
 • Ventiler
 • Automatik, mätinstrument
 • Brunnar, vattenlås
 • Kärl, cisterner
 • Pumpar
 • Pannor, värmepumpar
 • Radiatorer
 • Badkar, dusch porslin disk
 • Blandare, sanitetsarmaturer

ETIM-modellen är en öppen modell och senaste version finns alltid tillgänglig via ETIM CMT (http://prod.etim-international.com/).

ETIM International är den organisation som förvaltar ETIM-modellen. Modellen är lika i alla länder där den tillämpas. Respektive land är medlemmar i den centrala organisationen och inom varje land finns det en organisation för att förvalta översättning samt formulera krav på förändring/uppdatering av modellen så att den motsvarar den lokala marknadens behov. I Sverige sker detta arbete i ETIM Sverige, där VVS-branschen representeras av Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Fabrikanternas Råd samt genom VVS Information Data.

ww w.rskdatabasen.se  visas produkter inom VVS- och VA-området publikt med produktinformation och egenskaper enligt ETIM.