Badkar, dusch, porslin, disk

Arbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet brunnar och vattenlås.

ETIM_VVS_tvättställArbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

  • Bengt Lindström, Onninen
  • Virpi Millbert, Dahl
  • Sven-Olov Dahlgren, Gustavsberg
  • Magnus Johansson, Ifö Sanitär AB
  • Marcus Stenvall, VVS Information Data
  • Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

WC-stolar, diskbänkar, tvällställ, badkar, spolcisterner, fixturer, duschväggar, duschkabiner etc.

Slutförda aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete