Badkar, dusch, porslin, disk

Arbetsgruppen ansvarar för översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt definierar tillämpliga svenska synonymer inom produktområdet brunnar och vattenlås.

etim vvs tvättstallArbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

  • Bengt Lindström, Onninen
  • Virpi Millbert, Dahl
  • Sven-Olov Dahlgren, Gustavsberg
  • Magnus Johansson, Ifö Sanitär AB
  • Marcus Stenvall, VVS Information Data
  • Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

WC-stolar, diskbänkar, tvällställ, badkar, spolcisterner, fixturer, duschväggar, duschkabiner etc.

Slutförda aktiviteter

  • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden
  • Synonymer för befintliga klasser
  • Översyn av nya krav

Pågående aktiviteter

  • Löpande förändringsarbete