ETIM Bygg – produktblad

ETIM – ser till att jämföra äpplen med äpplen.

Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas.

Genom att beskriva artiklar med användning av s.k. egenskaper så uppnås bl.a. följande fördelar:

Effektiv urvalsmetod
Att söka på benämningar och artikelnummer, via olika sökträd har alla sina tydliga begränsningar. Att istället göra sin selektering utifrån egenskaper leder sökningen fram snabbare och med högre träffsäkerhet.

Äpplen jämförs med äpplen
Efter att ha gjort ditt urval har du nu samlat ett antal artiklar som du kan jämföra utifrån samma förutsättningar. Finns skillnader så tydliggörs de via de värden som tillförts men egenskaperna är alltid desamma.

Skillnader mellan artiklar tydliggörs
Artiklar kan ha olika kvantitativa innehåll, olika kvalitetsklasser etc. och dessa skillnader syns tydligt.

Mindre text men mer fakta
I dagens benämningar försöker många lägga in så mycket information som möjligt. Den tillåtna textmängden är oftast begränsad vilket leder till att benämningar ibland brister i sin kvalité. I ETIM är alla egenskaper redan fastställda/standardiserade. Det som anges är värdet för respektive egenskap. Alltså bara fakta – inga säljbudskap.

Från subjektiv bedömning till objektiv
Genom att beskriva konkret fakta bedöms artiklarna utifrån ett mer objektivt perspektiv.

En internationellt vedertagen standard
ETIM utvecklades från början inom El-branschen i Europa. VVS- branschen anslöt sig därefter och slutligen också Bygg. Antalet medlemsländer ökar kontinuerligt och nu har ETIM också nått USA och Canada. ETIM säkerställer en internationell standard, skyddad med regler, och långsiktighet.

BIM utvecklas i snabb takt
BIM växer så det knakar. För att dessa modeller också skall kunna fungera i ett kommersiellt perspektiv med inköp, logistik mm krävs koppling till den produktnivå där handel sker, alltså artikelnivå. ETIM underlättar den kopplingen via sin struktur.