ETIM EL

Arbetet med att tillgodose svenska marknaden behov i ETIM modellen bedrivs i arbetsgrupper bemannade med leverantörer och grossister inom elbranschen.