Varför ETIM?

Med ETIM får hela branschen en enhetlig struktur för all produktinformation. Systemet gör det lättare att hitta rätt produkt och sparar tid i alla led.

ETIM är ett för Sverige ett förhållandevis nytt system för att klassificera artiklar. Idag används det av både tillverkare och grossister i flera europeiska länder och har nu fått en bredare tillämpning i Sverige och flera av de nordiska länderna.

Därför engagerar ETIM hela branschen

Målet med ETIM är att göra det lättare att hitta rätt produkt. Med en enhetlig struktur för all produktinformation kan vi dessutom öka tempot och effektivisera kommunikationen mellan tillverkare/leverantör och handelsled.

Idag är överföringen av produktdata från tillverkare till grossist en arbetsintensiv process. Genom att välja ett standardiserat klassificeringssystem som ETIM och ett enhetligt format för filöverföringen kan branschen spara både tid och pengar. Det manuella arbetet med produktionen minskar och därmed minskar också felkällorna. Resultatet är snabbare produktion av kataloger och produktblad – och högre kvalitet.

Mervärden som ökar konkurrensförmågan

Med ETIM blir det lättare att söka och hitta rätt produkt. Det är av stor betydelse eftersom antalet produkter och leverantörer ökar och produkterna blir allt mer komplexa. Den här utvecklingen ställer krav på att vi kan arbeta mer effektivt för att möta konkurrensen. Med en gemensam standard för produktinformation ökar vår konkurrenskraft. Då kan vi istället fokusera resurserna på utveckling, marknadsföring och andra former av unika mervärden kring produkten.

Med ETIM kan varje part utforma egna sökfunktioner med mycket hög precision för att göra det lättare för kunderna att hitta och handla i sortimentet. Det är också ett exempel på mervärden som ökar konkurrensförmågan.

Lyfter fram attributen

Totalt omfattar ETIM inom el-, bygg- och VVS omkring 5000 klasser. Varje klass har ett antal attribut som beskriver produktens mest betydelsefulla egenskaper. Det finns över 6 000 olika egenskaper definierade i ETIM. För varje klass kan man också lägga in flera synonymer, dvs olika tänkbara benämningar på en och samma produkt.

Branschnummersystemen E-nummer och RSK-nummer samt Vilmasystemet kommer på samma sätt som tidigare att identifiera en artikel och bära artikeldata, nu också med möjligheten att bära egenskaper enligt ETIM.