Informationsmateriel

ETIM_broshure

Broschyr: Product Classification Standard for International e-commerce – Engelska [2017]

En övergripande information om hur ETIM kan användas för att förbättra informationen vid e-handel.

Ladda ner här