Informationsmateriel

Broschyr: ETIM Introduktion – Svenska [2008]

En broschyr på svenska framtagen i samband med introduktionen i elmaterielbranschen.

Ladda ner här


ETIM_broshure

 

Broschyr: Product Classification Standard for International e-commerce – Engelska [2017]

En övergripande information om hur ETIM kan användas för att förbättra informationen vid e-handel.

Ladda ner här