Nyheter

Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har ingått ett samarbete kring den internationella standarden ETIM där el-, VVS- och byggprodukter förses med egenskaper enligt en internationell gemensam modell. Genom att standarden tillämpas brett inom byggsektorn blir produktinformation mer överskådlig och underlättar för ökad e-handeln. Samarbetet innebär att parterna ska samverka för att stödja … Continued

ETIM Viewer lanseras

ETIM Viewer är en enkel webbplats, optimerad för mobil användning, för den som har behov att enkelt kunna titta i ETIM-modellen. Med ETIM Viewer kan man också se kopplingen från ETIM till buildingSMART Data Dictionary och eCl@ss. Gå vidare till ETIM Viewer

ETIM 8.0 är planerad till 1 sep 2020

Den nuvarande officiellt releasade versionen ETIM 7.0 släpptes i september 2017. ETIMs internationella tekniska kommitté har nu fastställt datum för nästa utgåva ETIM 8.0 till 1 september 2020. Den normala cykeln mellan versionerna har också tidigare varit ungefär 3 år. För närvarande har över 5700 förfrågningar om ändringar (RFC: er) lagts in i ETIM CMT. Nästan … Continued

Nyval i ETIM internationals styrelse

Margaret Fitzsimons, VD för Storbritanniens elektriska distributörers förening (EDA) valdes, vid generalförsamlingens möte i maj, till ny styrelsemedlem i ETIM International. Samtidigt valdes Mary Shaw, direktör för International Standardization, IDEA, som är ETIM-organisationen för Nordamerika, till vice ordförande för ETIM International. ETIM Internationals styrelse består för närvarande av 6 ledamöter: Jan Janse, VD (ETIM International) … Continued

21 länder är nu representerade i ETIM International

ETIM International välkomnar AGEFE som ETIM-representant för Portugal och GZS ZEE som ETIM-representant för Slovenien. Antalet medlemmar är nu 20 stycken vilka tillsammans representerar 21 länder (USA och Kanada representerar tillsammans ETIM Nordamerika). Läs mer hos ETIM International

Svenska krav med i ETIM 7 HVAC

Under förra hösten och början på året har VA/VS-sektorn genom VVS Information haft sex parallella arbetsgrupper som, under ledning av Marcus Stenvall (VVS Information) och Christer Nordemo (Branschkonsult), arbetat hårt med att förbättra ETIM-modellen och anpassa den för den svenska marknadens behov. Resultatet har blivit över 120 stycken olika förändringsförfrågningar, så kallade RFC, som successivt … Continued

Uppstartsmöte ETIM Introduktion

Den 25 februari samlades över 30 fabrikanter inom el- och VVS för ett uppstartsmöte för att på djupet få en inblick i ETIM-modellen.

Byggmaterialhandlarna väljer ETIM

Byggmaterialhandeln i Sverige har valt att satsa på standarden ETIM för att utveckla artikelinformationen till användning av egenskaper i stället för det mer traditionella bruket av benämningar. Branschförbundet Byggmaterialhandlarna går med som medlem i ETIM Sverige. Vi ser många fördelar med användandet av egenskaper. För vårt sortimentsområde trävaror har vi därför sedan tidigare utvecklat en … Continued

Ny fart för ETIM VVS i Sverige

Efter en trög start på ETIM introduktionen för VVS i Sverige enades Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-fabrikanternas råd, efter en seminarieintroduktion i december 2015, att på nytt starta upp ETIM-arbetet för VVS. Arbetsgrupper bemannade med representanter från tillverkar- och handelsled ska startas upp för att för att verifiera modellen och att översättningar för värden och … Continued