Nyheter

TC-möte Milano

Höstens möte i ETIM technical commitiee (TC) hölls i Milano den 25-26 oktober med METEL som värd. 20 deltagare från 18 länder deltog i mötet. På agendan stod, ETIM 7.0 – status, översättning och tidsplan Kommunikationsverktyg (hur de olika landsorganisationerna samverkar inom ETIM International med gemensamma forum och projektverktyg) ETIM UP – ett konverteringsverktyg för … Continued

ETIM 6.i HVAC

Under förra hösten och början på året har VA/VS-sektorn genom VVS Information haft sex parallella arbetsgrupper som, under ledning av Marcus Stenvall (VVS Information) och Christer Nordemo (Branschkonsult), arbetat hårt med att förbättra ETIM-modellen och anpassa den för den svenska marknadens behov. Resultatet har blivit över 120 stycken olika förändringsförfrågningar, så kallade RFC, som successivt … Continued

ETIM Norge

Den norska översättningen av ETIM 6 är nu tillgänglig i ETIM-modellen (CMT). ETIM finns med detta översatt till 13 olika språk. ETIM Norge lanserar också en ny ETIM site gemensam för bygg, el och VVS – etim-norge.no

Uppstartsmöte ETIM Introduktion

Den 25 februari samlades över 30 fabrikanter inom el- och VVS för ett uppstartsmöte för att på djupet få en inblick i ETIM-modellen. Seminariet leddes av VVS Information och SEG där Marc Habets från ETIM International var inbjuden som talare. Deltagarna fick en övergripande beskrivning av modellen och vad som krävs för att det framgångsrikt … Continued

Byggmaterialhandlarna väljer ETIM

Byggmaterialhandeln i Sverige har valt att satsa på standarden ETIM för att utveckla artikelinformationen till användning av egenskaper i stället för det mer traditionella bruket av benämningar. Branschförbundet Byggmaterialhandlarna går med som medlem i ETIM Sverige. Vi ser många fördelar med användandet av egenskaper. För vårt sortimentsområde trävaror har vi därför sedan tidigare utvecklat en … Continued

Ny fart för ETIM VVS i Sverige

Efter en ganska trög start på ETIM introduktionen för VVS i Sverige enades Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-fabrikanternas råd, efter en seminarieintroduktion i december 2015, att på nytt starta upp ETIM-arbetet för VVS. Arbetsgrupper bemannade med representanter från tillverkar- och handelsled ska startas upp för att för att verifiera modellen och att översättningar för värden … Continued

ETIM Danmark

Dansk översättning nu klar.