ETIM VVS – ett exempel

Totalt finns det över 2000 klasser inom området HVAC i ETIM-modellen där sortimentet inom värme, sanitet, vatten och avlopp täcks av ca 800 klasser. Varje klass definierar en produkt/ett produktslag som kan beskrivas med samma egenskaper.

Exempel gjutjärnsrör

Klassen Gjutjärnsrör (EC011303) ingår i gruppen Rör (EG015530) och har egenskaper för att beskriva bland annat material/materialkvalitet, ingående och utgående beläggning, väggtjocklek, anslutning och tryckklass. Egenskaper som alla är relevanta för ett gjutjärnsrör. Andra klasser kan ha fler eller färre egenskaper.

Varje egenskap har också definierade värden som är relevanta för respektive egenskap. Värdena kan vara av en av följande typer,

A = Alfanumeriskt fält: Egenskapen anges med ett av ett antal fördefinierade värden
N = Numeriskt fält: Egenskapen anges med ett valbart numeriskt värde i angiven sort/enhet
L = Logiskt fält: Egenskapen anges med Ja eller Nej

ETIM kod för egenskap Egenskap Typ Enhet Värden
EF002169 Material A Gjutjärn
EF001257 Materialkvalitet A Gjutjärn GG 20 (GJL-200), Gjutjärn GG 20 (GJL-250), Segjärn GGG 40.3 (GJS-400-18), Gjutjärn GGG 40, Segjärn GGG 50 (GJS-500-7)
EF022071 Invändigt bitumenbelagd L
EF022072 Invändigt cementbelagd L
EF023823 Invändigt belagd L
EF011459 Utvändigt epoxybelagd L
EF011460 Utvändigt asfaltsbelagd L
EF022385 Utvändigt ytbehandlat L
EF006272 Utvändig rördiameter N mm
EF000229 Väggtjocklek N mm
EF008447 Leveranskvantitet N m
EF000321 Anslutning 1 A Rörände, Muff (Inskjutsmuff),

Övrig

EF000322 Anslutning 2 A Rörände, Muff (Inskjutsmuff),

Övrig

EF020007 Tryckklass A Trycklös, PN 4, PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 24, PN 25, PN 32, PN 40, Övrigt
EF006023 Med hylsa L

 

Styrkan hos modellen ligger i att alla egenskaper och värden är definierade med en specifik kod så att informationen alltid är intakt och kan tolkas lika oavsett vilket språk som används eller vem som matat in informationen. Det möjliggör egenskapsbeskrivning av produkterna där underhållet minimeras och där uppgifterna går att använda strukturerat i olika presentationslösningar.

Modellen innehåller också synonymtabeller till respektive klass för att liknade produktslag ska kunna hanteras inom en och samma klass, där så är tillämpligt. Ett exempel är Rördel med 2 anslutningar (EC003024) som ingår i gruppen Rördelar, flänsar och rörkomponenter (EG015540). En rördel med två anslutningar är samlingsnamnet för alla böjar, förminskningar, förstoringar och vinklar, vilka då blir synonymer till klassen Rördel med 2 anslutningar.