VA

Arbetsgruppen för VA spänner över ett stort produktområde där flertalet klasser också finns representerade i de övriga grupperna. Gruppens uppgift är att ha en överblick så att VA-branschen behov finns tillgodosedda samt att definiera de produktområden (klasser) som inte täcks inom befintlig ETIM HVAC.

vaDelar av sortimentet finns representerat inom ETIM bygg- och anläggning men hanteras på svenska marknaden av ETIM HVAC.

Arbetsgruppen är bemannad med produktkunniga personer från leverantörs- och grossistledet vilka i sitt dagliga arbete har nära kontakt med produkter och därmed också kan tillgodose den svenska marknadens behov i ETIM avseende befintliga och nya produkter.

Arbetsgruppen är remissinstans för alla förändringsförslag som berör området. Arbetet utförs i enlighet med ETIM Internationals guidelines.

Deltagare i arbetsgruppen

 • Bengt Jacobsson, Ahlsell
 • Rickard Granath, Uponor
 • David Anderson, Aco Nordic
 • Ingemar Freiholtz, Pipelife
 • Stefan Karvonen, Meag
 • Marcus Stenvall, VVS Information Data
 • Christer Nordemo, Branschkonsult

Ansvarsområde

Produktsortiment VA.

Slutförda aktiviteter

 • Definierat produktklasser och egenskaper som tidigare saknades inom området VA
 • Översyn av krav samt kontroll mot befintliga klasser inom övriga grupper
 • Verifiering av översättning för befintliga klasser, egenskaper och värden

Pågående aktiviteter

 • Löpande förändringsarbete