Informationsmateriel

ETIM_folder

Broschyr: ETIM Introduktion – Svenska [2008]

En broschyr på svenska framtagen i samband med introduktionen i elmaterielbranschen.

Ladda ned

 

 

ETIM_broshureBroschyr: Product Classification Standard for International e-commerce – Engelska [2011]

En övergripande information om hur ETIM kan användas för att förbättra informationen vid e-handel.

Ladda ned