Uppdrag och organisation

ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM.

ETIM_organisation

Sverker Skoglund är ETIM Sveriges representant i ETIM International. ETIM Sverige drivs genom en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer och grossister inom el- och VVS-branschen samt från byggmaterialhandeln, där var part bidrar med egna resurser. Referensgruppen är bemannad med representanter från

SEG (Sveriges Elgrossister)

EL (Elmaterielleverantörernas förening)

Selcable (branschförening kabel)

RGF (Rörgrossistföreningen)

VVS-fabrikanternas råd

VVS-info

Byggmaterialhandlarna

Finfo (Logiq Sweden)

Referensgruppen utser arbetsgrupper inom respektive produktområde som agerar remissinstans för ändringsbegäran samt verkar för att svenska krav och behov tillgodoses i ETIM. ETIM för den svenska marknaden omfattar sortimenten för el-, vvs- och byggprodukter.

ETIM Sveriges huvuduppgifter

  • Översättning till svenska av aktuell ETIM version och dess klasser, egenskaper, värden och enheter samt att definiera tillämpliga svenska synonymer
  • Informera om ETIM samt distribuera aktuell ETIM-modell på svenska till marknadens parter
  • Hantera ändringsbegäran för nya eller befintliga klasser och egenskaper för den svenska marknadens behov
  • Identifiera och förmedla information om tillämpliga standarder för att förmedla ETIM data, exempelvis BMEcat
  • Vara ETIM Sveriges representant i ETIM International

Dessutom ska ETIM Sverige vara koordinerande för att tillsammans med marknadens parter utvärdera ändringsförslag samt ge rekommendationer för beslut.