ETIM 8.0 är planerad till 1 sep 2020

Publicerad: 1 aug 2019

Den nuvarande officiellt releasade versionen ETIM 7.0 släpptes i september 2017. ETIMs internationella tekniska kommitté har nu fastställt datum för nästa utgåva ETIM 8.0 till 1 september 2020. Den normala cykeln mellan versionerna har också tidigare varit ungefär 3 år.

För närvarande har över 5700 förfrågningar om ändringar (RFC: er) lagts in i ETIM CMT. Nästan 4000 av dessa är dock ”underhållsrelaterade”, såsom uppdatering av översättningar och synonymer, deduplikering av funktioner och värden, konsekvent användning och överensstämmelse med ETIM-riktlinjerna etc. Men övriga avser alltså nya klasser eller förbättrad funktionalitet så förhoppningen är att ETIM 8.0 fortsatt ska kunna hålla hög kvalitet och erbjuda marknaden en komplett och uppdaterad modell.