ETIM 9.0

Publicerad: 8 dec 2022

Den 5 december släpptes officiellt den senaste versionen av ETIM, ETIM 9.0.

Den senaste versionen är resultatet av över 4000 ändringsförslag från medlemsländerna sedan ETIM 8.0 släpptes. Även om flera av förändringarna är av mindre karaktär eller avser kompletteringar så finns det också klasser där man valt att göra större förändringar i samband med en ny version.  Modellen finns öppet tillgänglig på engelska från ETIM Internationals hemsida, på samma sätt som tidigare.

Den svenska översättningen är till stora delar gjord genom att vi i Sverige löpande har arbetat med dynamiska versioner. Ett visst arbete återstår.

ETIM 9.0 beräknas vara tillgänglig i de svenska branschdatabaserna vid årsskiftet.