ETIM CMT

CMT står för Classification Management Tool, ETIM internationals verktyg till den internationella flerspråkiga ETIM-mastermodellen.

ETIM CMT är det verktyg som de som arbetar med modellen använder, exempelvis skriver förslag på förändringar och kommenterar förändringar som gjorts av andra. De flesta delar av ETIM CMT går att visa utan inloggning och det är här man kan se den senaste versionen, inkl kommande ändringar, av respektive klass.

Gå vidare till ETIM Classification Management Tool