ETIM International grundat

Publicerad: 24 okt 2008

De nationella ETIM-organisationerna i Österrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Schweiz har grundat ETIM International med säte i Bryssel.

De nationella ETIM-organisationerna i Österrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige och Schweiz har beslutat att grunda ETIM International med säte i Bryssel.
Därigenom samlas krafterna för utveckling, publicering och marknadsföring av ETIM i Europa och även i andra delar av världen.
ETIM är ett system för klassificering av tekniska produkter. Hittills har fokus legat på elprodukter men modellen är öppen även för andra branscher. För installatörer och andra användare är den största nyttan med ETIM att det blir betydligt lättare att hitta rätt produkter.
En ETIM-databas finns redan online och utgör basen för fortsatt utveckling. De tillgängliga språkversionerna just nu är engelska, tyska och holländska. Versioner på svenska, franska och spanska är under förberedelse.
Styrelsen i ETIM International består av Marc Habets/Nederländerna, Franz Ernst/Tyskland,  Yves de Coorebyter/Belgien) Björn Högborn/Sverige och Pedro Torres/Spanien med Marc Habets som president och Franz Ernst som vice president. Ordförande i den tekniska kommittén är Gérard Rovère från ELDAS i Schweiz.
Det existerande samarbetet mellan ETIM i Tyskland och eCl@ss kommer att överföras till den internationella nivån. ETIM Tyskland kommer även i fortsättningen att vara ansvariga för den elektrotekniska delen i eCl@ss.