ETIM Sverige

Publicerad: 13 maj 2014

Sedan januari 2014 är den nya ETIM Sverige organisationen igång bestående av representanter från grossister och leverantörer inom el- och VVS-branschen.

Den 14 januari hölls det första mötet i ETIM Sverige. ETIM Sverige organisationen har till uppgift att driva ETIM arbetet i Sverige och består av företrädare för leverantörer och grossister inom el- och VVS-branschen och är den övergripande grupperingen som tillser att beslut och aktiviteter genomförs på ett för svenska marknaden bra sätt.

Referensgruppen består av,

  • Sverker Skoglund/SEG
  • Raivo Viask/RGF
  • Ulf Timerdahl/VVSINFO
  • Bo Rasmusson/Selcable
  • Daniel Hedlund/VVS-Fabrikanternas råd
  • Magnus Frantzell/EloBEL
  • Hans Karlsson/SEG
  • Ulf Jonson/ VVSINFO

ETIM arbetsgruppUtöver referensgruppen finns det också ett antal arbetsgrupper inom respektive produktområde där både leverantörer och grossister deltar och som blir ”expertgrupper” inom ETIM där förändringar, översättningar och nya behov valideras. En typisk arbetsgrupp består av 3-5 personer med god kännedom om ”kund”-relevant produktinformation. Ambitionen med detta är att vi ska skapa korta och snabba beslutsvägar där ETIM Sverige skall ge en kompetent och relevant respons där svenska marknadens behov tillgodoses för att möjliggöra snabbast möjliga handläggningstid hos ETIM International.

Arbetsgrupper är utsedda inom områdena Belysning samt Kabel och ledning där introduktionsmöten har genomförts under våren och där detaljarbetet med ETIM nu är igång.

Totalt är 12 arbetsgrupper definierade som successivt kommer att startas upp under året.