Intern information

Arbetet med att tillgodose svenska marknaden behov i ETIM modellen bedrivs i arbetsgrupper bemannade med leverantörer och grossister inom el- och VVS-branschen. Underlag och dokumentation för respektive grupps arbete finns tillgängligt via etim.se:s intranät (inloggning krävs).