Ny fart för ETIM VVS i Sverige

Publicerad: 16 dec 2015

Efter en trög start på ETIM introduktionen för VVS i Sverige enades Svenska rörgrossistföreningen VVS och VVS-fabrikanternas råd, efter en seminarieintroduktion i december 2015, att på nytt starta upp ETIM-arbetet för VVS. Arbetsgrupper bemannade med representanter från tillverkar- och handelsled ska startas upp för att för att verifiera modellen och att översättningar för värden och egenskaper är korrekta och enligt de termer som används av professionella VVS-aktörer.

Att kunna sluta upp kring ett gemensamt sätt att beskriva produktdata är kanske det allra mest betydelsefulla beslutet för att få en effektivisering i hanteringen av produktdata mellan branschleden, säger Mats Rosman, Vd RGF.