Nyval i ETIM internationals styrelse

Publicerad: 30 jun 2019

Margaret Fitzsimons, VD för Storbritanniens elektriska distributörers förening (EDA) valdes, vid generalförsamlingens möte i maj, till ny styrelsemedlem i ETIM International. Samtidigt valdes Mary Shaw, direktör för International Standardization, IDEA, som är ETIM-organisationen för Nordamerika, till vice ordförande för ETIM International.

ETIM Internationals styrelse består för närvarande av 6 ledamöter:

  • Jan Janse, VD (ETIM International)
  • Mary Shaw, vice president (ETIM Nordamerika)
  • Frank Jaegtnes, kassör (ETIM Norge)
  • Hans Henning, (ETIM Tyskland)
  • Magnus Siren, (ETIM Finland)
  • Margaret Fitzsimons, (ETIM UK)

Styrelsen stöds av Marc Habets, ETIM International

Styrelsemedlemmar väljs av generalförsamlingen för ETIM International som består av företrädare för vart och ett av de 20 medlemsländerna. Styrelseledamöter har en treårsperiod och kan nomineras för omval.