ETIM Sverige

ETIM Sverige är den sammanhållande organisationen för alla branscher som använder ETIM i Sverige. ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och samordnar den svenska marknadens behov av förändringar i ETIM.

ETIM, en internationell egenskapsmodell för tekniska produkter