ETIM International

ETIM International är den sammanhållande organisationen för ETIM och har till uppgift att publicera den officiella versionen av ETIM samt verka för utveckling och marknadsföring av ETIM inom Europa och även internationellt.

Gå vidare till ETIM International