Uppstartsmöte ETIM Introduktion

Publicerad: 25 feb 2016

Den 25 februari samlades över 30 fabrikanter inom el- och VVS för ett uppstartsmöte för att på djupet få en inblick i ETIM-modellen.

Seminariet leddes av VVS Information och SEG där Marc Habets från ETIM International var inbjuden som talare. Deltagarna fick en övergripande beskrivning av modellen och vad som krävs för att det framgångsrikt ska kunna introduceras på den svenska marknaden. Hur ändringsarbetet går till, vikten av korrekta översättningar och synonymer och hur man kan påverka utvecklingen av modellen var några punkter som stod på agendan.

Med detta har vi satt startskottet för ETIM-arbetet under 2016 och skapat förutsättningar för kommande utveckling mot än mer kvalitativ produktdata, säger Hans Karlsson, Vd på VVS Information Data som använder produktegenskaper enligt ETIM på den publika siten rskdatabasen.se