VVS-branschen har tagit beslut om ETIM

Publicerad: 28 maj 2012

VVS-informations styrelse har beslutat att använda ETIM i RSK-databasen och därmed inleds också ett samarbete med SEG för att förvalta ETIM i Sverige.

VVS-information ville utöka datamängden i befintlig RSK-databas för att motsvara marknadens behov av produktdata och gjorde en förstudie under våren 2012. Utvärderingen visade att ETIMs uppbyggnad täcker det behov som VVS-info ställt som krav och att man inom branschen hellre följer en etablerad modell än att skapa något eget från början.

Att kunna sluta upp kring ett gemensamt sätt att beskriva produktdata är kanske det allra mest betydelsefulla beslutet för att få en effektivisering i hanteringen av produktdata mellan branschleden, säger Raivo Viask, styrelseordförande i VVS-information.

Initialt påbörjas nu ett arbete med att,

  • översätta ETIM VVS till svenska
  • specificera produktklasser som saknas för komplettering i ETIM
  • identifiera egenskaper för särskilda svenska behov i ETIM
  • specificera krav för systemlösning i RSK-databasen
  • definiera förvaltningsmodell och involvera branschens parter

Ett samarbete inom ETIM Sverige inleds också med SEG där VVS-info kommer att ansvara för att förvalta och underhålla ETIM för VVS i Sverige. Sverige blir därmed ett av de första länderna, förutom Holland, där ett nationellt samarbete inleds som täcker flera branscher.