På etim.se publicerar vi information om ETIM med fokus på de initiativ som sker på den svenska marknaden.

Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas.